Ikrar Tapak Suci

Ikrar Anggota

TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH
  1. Setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata

  2. Mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara, serta membela keadilan dan kebenaran.

  3. Menjauhkan diri dari segala perangai dan tingkah laku yang tercela.

  4. Mencari perdamaian dan kasih sayang serta menjauhi perselisihan dan permusuhan.

  5. Patuh dan taat kepada peraturan-peraturan serta percaya kepada kebijaksanaan pimpinan.

  6. Dengan IMAN dan AKHLAQ saya menjadi kuat, tanpa IMAN dan AKHLAQ saya menjadi lemah.


          Laa hawla wa laa kuwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adzhiim

1 comment:

Note: only a member of this blog may post a comment.